Den Haag sportochtend

De data in 2021
Zondag 27 juni (tot 13:00 uur)
Zondag 25 juli (tot 13:00 uur)
Zondag 29 augustus (tot 13:00 uur)
Zondag 19 september (tot 13:00 uur)
Zondag 10 oktober (tot 13:00 uur)
Zondag 31 oktober (tot 13:00 uur)
Zondag 21 november (tot 13:00 uur)
Zaterdag 4 december (tot 12:00 uur)
Zaterdag 18 december (tot 12:00 uur)
Zondag 19 december (tot 13:00 uur) optie! tot Estafette RACE en RACE-KIDS jaarfeest
Meer data voor 2022 volgen nog
Bij het aanmelden kunnen meerdere data worden aangevinkt.

Doelstelling RACE-KIDS sportdag(en)
Alle rijders een veilige en gezellige motorsportdag aanbieden. 

Nieuwkomers (Opstappers) krijgen de ruimte om voor het eerst kennis te maken met het zelfstandig leren rijden op een circuitmotor. Omdat het indoor in een kart hal is, kan er met pocketbikes worden gereden, niet met schakelmotoren!
Alle rijders, van beginner tot kampioenschapsdeelnemer, worden ingedeeld in een ‘veilige groep’.
Elke groep heeft begeleiding van een trainer/coach/instructeur.

Begeleidingsteam

Dag organisatie
Stichting RACE-KIDS Motosport Rookies team en de enthousiaste medewerkers van het Van der Ende Racing Inn team in de horeca.

Aanmelden is mogelijk voor
Opstappers en beginners die nog niet over een eigen motor of race-outfit beschikken (RACE-KIDS brengt dat mee op deze dagen).

Ervaren rijders die over een eigen circuitmotor en veilige outfit beschikken.
Inschrijven voor de eerst volgende dag in Den Haag (indoor kartbaan Van der Ende Racing Inn te Poeldijk), of de daarop volgende dagen, kan via de rode knop

Nieuwkomer Aanmelden

Toegestane motoren
Omdat we indoor trainen, in een karthal, zijn uitsluitend Pocketbike (6,5″) (6,5 is het formaat wielen in inch maat) motoren toegestaan. GEEN schakelmotoren. Als opstapper kan je d
eelnemen op onze RACE-KIDS motor. Dus niet met eigen motor. Dat kan wellicht in een later stadium, zodra we de vaardigheden kunnen inschatten. De eigen motor moet zijn goedgekeurd voor gebruik op het circuit. Vraag dat na bij uw leverancier. De geluidsproductie van de motor mag max. 90dB zijn (dat betekend een stille inlaat en stille uitlaat (de juist hoeveelheid glasvezelwol vulling in de demper). RACE-KIDS kan een eigen motor  op haar sportdag weigeren als er teveel geluid wordt geproduceerd of als er twijfels zijn over de veiligheid voor kind of in de groep.

Voorwaarde tot deelname
Elke rijder is voor de sportdag aangemeld via de RACE-KIDS website en heeft een schriftelijke bevestiging tot deelname ontvangen.
Deelname is uitsluitend mogelijk als er geen gezondheidsklachten zijn en er geen actief besmettingsgevaar is door het Covid-19 virus. Bij twijfel is overleg met de RACE-KIDS vooraf vereist. Tot uiterlijk 3 dagen voor de sportdag is aanmelding mogelijk. Er kan voor meerdere data tegelijk worden aangemeld! Opstappers, en RACE-KIDS leden (beginners en racers) hebben voorrang bij inschrijving.

Corona en sport

Horeca en karten
De Horeca boven in de hal (te bereiken via de omkleedruimte) opent op zondags circa 9:50 uur en zaterdags rond 8:50 uur. In de Horeca is eten en drinken te bestellen en ook dat ook in de horeca ruimte zelf genuttigd worden.
Karten kan je aansluitend doen door opgave bij de horeca boven in de hal. Als je dat al vroeg in de ochtend doet, ben je mogelijk aansluitend direct na de RACE-KIDS motorsportochtend aan de beurt.

Sportlocatie adres / navigatie
Van der Ende Racing Inn
Poeldijk (Den Haag Zuid-West)
Nieuweweg 57K, 2685 AS

We parkeren de RACE-KIDS minitruck rechts van het pand, bij de overhad deur. Daar is ook voor jullie, als deelnemers, de ingang tot de hal.
Je kunt in de P-vakken aan de voorzijde (glazen gevel) parkeren. Hou de ‘rijbaan’ vrij! Als er ruimte is, kunnen rijders met eigen motor ook rechts van het pand parkeren.

Indeling rijders in niveaugroepen (afhankelijk van inschrijvingen kan dit aangepast worden):
We plannen 3 niveau groepen! 
Groep 1 (A) = Rijders die voor de 1e keer opstappen op pocketbike
Groep 1 (B) = Rijders die eerder al opgestapt zijn op de pocketbike
Groep 2  = Rijders met (beperkte tot redelijke) pocketbike ervaring
Groep 3  = Ervaren en/of competitie rijders op de pocketbike

Als een rijder qua niveau teveel afwijkt van de andere rijders in diezelfde groep, zullen we in het belang van alle rijders en hun veiligheidsbeleving, die rijder indelen in een andere groep. Dat doen we in overleg met de rijder, ouder en de groepstrainer/instructeur. Als een rijder zelf in een andere groep wil, wordt dat eerst besproken met de groepsleider, en indien die dat veilig vindt, kan dat ook geregeld worden. Dus niet zelf en zonder overleg veranderen van rijdersgroep! Dat geldt overigens ook wat betreft het wisselen van motor! Nooit zonder overleg!

Aanvang
Als je wilt helpen met de voorbereidingen, mini-truck uitladen en motoren in de hal zetten, ben je van harte welkom vanaf het ‘inschrijven’ moment zoals die op het tijdschema vermeld wordt. We ronden de sportdag af op zondagochtend om 13 uur (op zaterdagen om 12 uur). We ruimen dan samen op en brengen de gebruikte sportmiddelen vanuit de hal naar de RACE-KIDS minitruck, buiten.

Tijdschema zondag Lay-out BaCo info Aanmelden

Contact

RACE-KIDS Rookies
Henk Schotman
+31 (0)6 47 250 810
info@race-kids.nl