Staphorst

De data in 2021
Zaterdag 17 april
Zaterdag 24 april
Zaterdag 1 mei
Zaterdag 29 mei
Zaterdag 19 juni
Zaterdag 24 juli
Zomerstop
Zaterdag 18 september
Zaterdag 9 oktober
Bij het aanmelden kunnen meerdere data worden aangevinkt.

Doelstelling RACE-KIDS sportdag(en)
Alle rijders een veilige en gezellige motorsportdag aanbieden.

Nieuwkomers (Opstappers) krijgen de ruimte om voor het eerst kennis te maken met het zelfstandig leren rijden op een circuitmotor.
Alle rijders, van beginner tot kampioenschapsdeelnemer, worden ingedeeld in een ‘veilige groep’.
Elke groep heeft begeleiding van een trainer/coach/instructeur.

Begeleidingsteam

Dag organisatie
Stichting RACE-KIDS Motosport Rookies

Aanmelden is mogelijk voor
Opstappers en beginners die nog niet over een eigen motor of race-outfit beschikken (RACE-KIDS brengt dat mee op deze dagen).

Ervaren en kampioenschapsrijders die over een eigen circuitmotor en veilige outfit beschikken.
Het aantal groepen en de samenstelling daarvan wordt bepaald door de organisatie (bij tijdschema meer hierover).
Inschrijven voor de eerst volgende dag op Staphorst, of de daarop volgende dagen, kan via de rode knop

Nieuwkomer Aanmelden

Toegestane modellen
1. Pocketbike (6,5″) (6,5 is het formaat wielen in inch maat)
2. NSF-100 (12″) (90dB max.!)
3. Ohvale (10″) (90dB max.!)
4. 125cc (17″) (90dB max.!)
Let op:
Deelname kan met motoren die zijn goedgekeurd voor gebruik op het circuit. Vraag dat na bij uw leverancier. De geluidsproductie van de motor mag max. 90dB zijn (dat betekend een stille inlaat en stillen uitlaat (goede vulling van dempingsmateriaal en de dB-killer gemonteerd).
RACE-KIDS kan een motor voor gebruik op haar sportdag weigeren als er teveel geluid wordt geproduceerd of als er twijfels zijn over de circuitkwaliteit van de motor.

Voorwaarde tot deelname
Elke rijder is voor de sportdag aangemeld via de RACE-KIDS website en heeft een schriftelijke bevestiging tot deelname ontvangen via App.
Er kan voor meerdere data tegelijk worden aangemeld! Tot uiterlijk 4 dagen voor de sportdag is aanmelding mogelijk.
Deelname is uitsluitend mogelijk als er geen klachten zijn en er geen actief besmettingsgevaar is door het Covid-19 virus. Doe de gezondheidscheck. Bij twijfel bel je met je huisarts/de GGD. Overleg met de RACE-KIDS vooraf is dan vereist. Wij kunnen deelnemers weigeren als er twijfel is.

Corona en sport

Locatie adres / navigatie
‘Evenemententerrein De Tippe’ in Staphorst Viaductweg 1 ingeven in Google Maps of Ebbinge Wubbenlaan hoek Klaas Kloosterweg. (Niet alleen De Tippe ingeven, dan kom je elders uit). Het terrein oprijden vanaf de Ebbinga Wubbenlaan. Haaks om het hek.

Parkeren en paddock/pitsstraat
Door de ingang rechts aanhouden en auto parkeren op het met klinkers bestrate deel, tegen het talud. De ruimte voor en 5 meter naast het kantine gebouw vrij houden voor de RACE-KIDS minitruck en de opstelling van de motoren. Melden dat je aanwezig bent en nog afrekenen op de dag zelf, doe je uiterlijk 45 minuten voor aanvang van je groep, bij de RACE-KIDS bus. Er is geen douchecabine beschikbaar. Wel toilet.

Corona maatregel / Toegang
Met de huidige versoepelingen zijn er geen beperkingen wat betreft toegang tot het sportterrein. Dat wil zeggen dat leden van het gezin aanwezig kunnen zijn. “publiek” weren we liever nog even. Bij twijfel neem dan even contact op. Als je Corona gerelateerde klachten hebt, meld je dan af aub.

Protocol

Tijdschema en groepenindeling (indicatief)
Toegang paddock (poort open): rond 11:30 uur. Probeer er uiterlijk 12 uur te zijn! We starten met de 1e sessie zo rond 12:15 uur. Einde rijden: rond 16:30 uur. Poort sluit (iedereen van paddock af): rond 17:30 uur

Tijdschema

Gebruikelijke aanduiding voor de rijdersgroepen (afhankelijk van aantal deelnemers worden groepen bij elkaar gevoegd):
P = Pocketbike rijders Sub groep indeling (aanduiding P1-P2-P3).
P1 = Opstapper met vroege Beginner / P2= Geoefende Beginners met startende NK rijders / P3= NK rijders en senior geoefende rijders

S= Schakelmotor rijders. Sub groep indeling (S1-S2-S3-S4). Motoren toegestaan = Honda NSF-100, Ohvale 110 of KTM/Yamaha/Kawasaki/Suzuki 125 motoren
S1 en S2 = Opstap / Beginners groep / S3 = Geoefende rijders

Als in een rijdersgroep de onderlinge vaardigheden te veel verschillen, kan het RACE-KIDS begeleidingsteam de groepen indelingen aanpassen. Rijders kunnen dus in een andere groep worden geplaatst dan op de deelnemerslijst is aangegeven. Dat kan al bij aanvang van de dag, maar ook na een gereden sessie, gedurende de sportdag. Dit alles vanuit het oogpunt van veiligheid, plezierbeleving of soms extra rijtijd creëren. Een rijder mag NOOIT zonder overleg met het RACE-KIDS begeleidersteam zelf van huurmotor of groep veranderen. Wil je in meerdere groepen mee rijden, dan kan dat vermoedelijk wel maar nooit zonder overleg vooraf.

Parcours lay-out
Indien beschikbaar is het parcours voor deze sportdag (circuit lay-out) te bekijken via de rode knop hieronder. Lees het A4-tje BaCo en pas de spelregels en de gebruikte vlaggen toe voor veilig sporten en begeleiden. 

Lay-out

Aanmelden

Contact

RACE-KIDS Rookies
Henk Schotman
+31 (0)6 47 250 810
info@race-kids.nl