Venhuizen

De data in 2021
Zondag 2 mei
Zondag 6 juni
……. meer te plannen

Doelstelling RACE-KIDS sportdag(en)
Alle rijders een veilige en gezellige motorsportdag aanbieden.

Nieuwkomers (Opstappers) krijgen de ruimte om voor het eerst kennis te maken met het zelfstandig leren rijden op een circuitmotor.
Alle rijders, van beginner tot kampioenschapsdeelnemer, worden ingedeeld in een ‘veilige groep’.
Elke groep heeft begeleiding van een trainer/coach/instructeur.

Begeleidingsteam

Dag organisatie
Stichting RACE-KIDS Motosport Rookies

Aanmelden is mogelijk voor
Opstappers en beginners die nog niet over een eigen motor of race-outfit beschikken (RACE-KIDS brengt dat mee op deze dagen).

Rijders die over een eigen circuitmotor en veilige outfit beschikken en al enige ervaring hebben.
Het aantal groepen en de samenstelling daarvan wordt bepaald door de organisatie.
Inschrijven voor één of meer dagen op Venhuizen kan via de rode knop. Geef aan wie er als rijder(s) en begeleiders mee komen ivm Coronarichtlijnen.

Nieuwkomer Aanmelden

Toegestane modellen
1. Pocketbike (6,5″) (6,5 is het formaat wielen in inch maat)
2. NSF-100 (12″)
3. Ohvale (10″)
LET OP:
Deelname kan met motoren die zijn goedgekeurd voor gebruik op het circuit. Vraag dat na bij uw leverancier. De geluidsproductie van de motor mag max. 90dB zijn (dat betekend een stille inlaat en stille uitlaat (goede vulling van dempingsmateriaal en de dB-killer gemonteerd).
RACE-KIDS kan een motor voor gebruik op haar sportdag weigeren als er teveel geluid wordt geproduceerd of als er twijfels zijn over de circuitkwaliteit van de motor.

Voorwaarde tot deelname
Elke rijder is voor de sportdag aangemeld via de RACE-KIDS website en heeft een schriftelijke bevestiging tot deelname ontvangen via App.
Er kan voor meerdere data tegelijk worden aangemeld! Tot uiterlijk 3 dagen voor de sportdag is aanmelding mogelijk.

Corona en sport

Navigatie
Markerwaardweg 8, 1606 AS, Venhuizen. De grote asfaltruimte voor de bedrijfshallen.

Parkeren, opstellen en melden
De auto’s kunnen onder de luifel (aan de hallen) geparkeerd worden zodat de asfaltruimte vrij blijft voor het parcours.  Melden dat je aanwezig bent op de dag, doe je uiterlijk 45 minuten voor aanvang van je groep, bij de RACE-KIDS bus.

Corona maatregel / Toegang
We
handhaven Corona voorschriften, o.a. de onderling te respecteren afstand van 1,5 meter. Breng mondkapjes mee. Volwassenen en kinderen vanaf 18 jaar dragen die als zij de afstand niet kunnen handhaven of binnen zijn (toiletruimte).
Deelname is uitsluitend mogelijk als er geen klachten zijn en er geen actief besmettingsgevaar is door het Covid-19 virus. Doe de gezondheidscheck. Bij twijfel bel je met je huisarts/de GGD. Overleg met de RACE-KIDS vooraf is dan vereist. Wij kunnen deelnemers weigeren als er twijfel is.

Protocol

Tijdschema en groepenindeling
De RACE-KIDS bus arriveert 11 uur. Dan gaan we uitpakken en het parcours in orde maken.
We stellen het op prijs als je uiterlijk 12 uur aanwezig bent zodat je kunt inschrijven, omkleden en voorbereiden op de 1e sessie.
Vanaf 12:15-12:30 uur starten we met de 1e sessie. Meestal P2 (rijders die al zelfstandig kunnen rijden) als eerste groep, dan P1 en dan de S groepen. We rijden 5 sessies van circa 10 minuten elk en de laatste sessie met een oefenstart. We ronden af tegen 15:30 uur.

Rijdersgroepen:
P1 = Opstapper (1e keer) op de compacte Pocketbike motor (automaat)
P2 = Beginner (al vaker gereden) op de compacte Pocketbike motor (automaat)

S1 = Opstappers (1e keer) op een Schakelmotor (8 pk)
S2 = Beginner (matig geoefend) op een Schakelmotor (8pk)

Als de onderlinge vaardigheden van de rijders te veel verschillen, kunnen we de vooraf gemaakt groepenindeling op de sport locatie misschien moeten herzien. Dit alles vanuit het oogpunt van veiligheid, plezierbeleving of soms extra rijtijd creëren. Wijzigingen worden besproken in het begeleidingsteam en aan de rijder(s) gecommuniceerd. Een rijder of begeleider mag zelf NIET van groep veranderen. Op een andere dan vooraf aangegeven motor(#) deelnemen is NIET toegestaan.

BaCo info Aanmelden