RACEN in competities

Doelstelling Race begeleiding

Sommige rijders groeien vanuit het RACE-KIDS lesprogramma in hun sportieve ontwikkeling en vanuit de breedtesport door naar competities. Daar kunnen zij de aangeleerde basisvaardigheden toetsen aan die van de andere racers. Ons begeleidingsteam volgt de verrichten, is soms ook op de racedagen aanwezig om zelf te bekijken hoe de sporters presteren, Hoe zij zich manifesteren en omgaan met de spanning die tijdens een racedag en competitie aan de orde zijn. Voor doorgroei naar het grote circuit om in internationale competities te ontwikkelen kan RACE-KIDS de rijders in contact brengen met internationale teams die daarbij de nodige professionele ondersteuning bieden.

Team mogelijkheden

Rijders met een RACE-KIDS achtergrond trekken vaak met elkaar op en proberen zoveel mogelijk in team verband samen kennis, middelen en plezier te delen. Elke deelnemer in ‘het team’ krijgt de kans om te leren genieten van het motorracen. Zoals dat in de Rookies fase al kon tijdens de oefenraces, maar dan nu voor de punten en prijzen. We gaan in dit traject een stap verder in het PITSS leerprogramma. We leren de rijders tijdens onze sportdagen (trainingsdagen) in kleine rijdersgroepen en met ervaren instructeur nieuwe race vaardigheden. Vooral het mentale aspect komt nu meer aan de orde. Bewust worden hoe te focussen op kansen creëren en benutten. We laten ze ook ontdekken wat genieten is als je de strijd wint, de spanning van het winnen van een kampioenschap maar ook met opgeheven hoofd te mogen verliezen. Het begeleidingsteam houdt vast aan de visie dat veiligheid, respect en het beleven van sportplezier, de belangrijkste uitgangspunten zijn in deze fase van sportontwikkeling.

Prestaties

De uitslagen van de racedagen worden geregistreerd en de rijder en begeleiders dien zelf grondig de resultaten te analyseren. De wijze waarop resultaten wel of net niet zijn gehaald zijn feitelijk het meest interessant. De wijze waarop de coureur zijn ambitie en tactiek wist om te zetten in daden en resultaten. Die analyse wordt binnen het team gedaan en de evaluatie kan binnen het PITSS rijdersdossier genoteerd worden. Een belangrijk aspect voor rijders die naar EK-WK niveau willen doorgroeien. Tips uitwisselen en aanbevelingen voor nieuwe (sub) doelen, voor de trainingen en races, volgen namelijk daaruit.

Clubraces

Alle deelnemers worden op basis van hun leeftijd, niveau of motorcategorie ingedeeld in een rijdersgroep en startveld bij een organisator van races.

RACE-KIDS Club kampioenschap

Alle deelnemers in het Racing Team strijden binnen een eigen groep voor hun Club kampioenschap.

 

Mogelijkheden rijder

Elke RACE-KIDS rijder uit de Rookies en Academy divisie kan deelnemen in een (KNMV bond-) kampioenschap. Om het niveau hoog te houden en een sfeer van saamhorigheid en veiligheid te waarborgen hanteren we de volgende richtlijnen voor rijders en hun begeleiders.

·         Je scoort minimaal 60 % in de leerplan & vaardigheden toets

·         Je traint conform de thema’s en 3 fase aspecten zoals vermeld in het leerplan (dmv PITSS)

·         Je traint minimaal 22 dagen per jaar onder begeleiding van het RACE-KIDS opleidingsteam

·         Je rijdt op een motor met specificaties die door de RACE-KIDS technische en KNMV sport commissie is goedgekeurd

Deelnemen aan de Club races

Stuur een email met de naam van de coureur en het mobiel telefoonnummer (van de ouder) naar info@race-kids.nl onder vermelding : wil deelnemen aan competitie races.
We zullen dan contact met je opnemen.

Contact

RACE-KIDS Rookies
Henk Schotman
+31 (0)6 47 250 810
info@race-kids.nl