Poeldijk zaterdag

Sport-locatie
Van der Ende Racing Inn
Poeldijk (Den Haag)
Nieuweweg 57K 2685 AS

We parkeren rechts van het pand, nabij de overhad deur.
Je kunt voor en aan de zijkant parkeren, uitsluitend in de P-vakken. Hou de ‘rijbaan’ vrij!

Toelichting Corona maatregelen

Het aantal personen die indoor samen en tegelijk mogen sporten is door de overheid momenteel beperkt tot 30 in totaal. Dat geldt voor de combinatie van volwassenen en kinderen inclusief het RACE-KIDS begeleidingsteam. Dat beperkt ons in de operationele uitvoering van de indoor trainingen. Daarom wordt het aantal rijders per niveaugroep ingeperkt.
We plannen een maximaal aantal rijders per niveau groep. Vol is vol.
Opstappers, en RACE-KIDS leden (beginners en racers) hebben voorrang bij inschrijving.
Eén ouder kan tijdens de rijsessies mee de hal in om het kind te begeleiden.
Ouder mag niet mee naar boven (waar de rijders hun begeleidings-briefing krijgen). Blijf buiten! (of in de auto).
Mondkapje binnen verplicht voor personen vanaf 13 jaar.
Respecteer de onderlinge afstand van 1,5 meter.

Corona preventief sporten

We plannen 3 niveau groepen!
Omkleden zoveel mogelijk thuis of in de auto zodat er weinig ruimte en tijd nodig is om daarvoor samen te zijn in de hal. Zij die outfit huren bij RACE-KIDS mogen dat in de hal doen. Als je niet binnen 1 minuut moet rijden of de rijder begeleiden, ben je buiten of in je auto. BLIJF NIET in de hal ‘hangen’. Rijders blijven bij elkaar beneden als ze rijden moeten, of boven met de begeleider, of kunnen naar de auto/buiten als we wat willen eten of drinken. Zo kunnen we de rijdersgroepen sturen en zorgen dat ze niet mengen. Voor iedereen geldt: er mag BINNEN NIET worden gedronken of gegeten; niet in de hal, niet in de verblijfsruimten. BUITEN mag dat wel. HOUD AFSTAND, vorm geen groepen! RACE-KIDS draagt de eindverantwoording over deze sportdag en zal bij controle worden aangesproken als er onbehoorlijk gedrag vertoond wordt of men zich niet aan de Corona regels houdt.

Indeling rijders in niveaugroepen (afhankelijk van inschrijvingen kan dit aangepast worden):

Groep A = Rijders die aanvangen met motorrijden (deze groep heeft een eigen tijdslot)
Groep B  = Rijders met (beperkte) ervaring
Groep C  = Ervaren en/of competitie rijders
Groep B+C rijden 5 sessies, groep A (opstap) 4 sessies.
Groep C vangt als eerste aan, daarna B en vervolgens groep A. Dat herhaald zich daarna telkens weer!

Als een rijder qua niveau teveel afwijkt van de andere rijders in diezelfde groep, zullen we in het belang van alle rijders en de veiligheidsbeleving, die rijder indelen in een andere groep. Dat doen we in overleg met de rijder, ouder en de groepstrainer/instructeur.
Als een rijder zelf in een andere groep wil, wordt dat besproken met de groepsleider, en indien die het veilig vind, kan dat ook geregeld worden. Dus niet zelf en zonder overleg veranderen van motor of rijdersgroep!

Aanvang

We arriveren we om 8:00 uur met onze RACE-KIDS minitruck.
Voorkom lang wachten. Kom niet te vroeg en ook niet te laat. Groep C start als 1e rijgroep rond 8:50 uur, daarna Groep B. Daarvoor dienen de kinderen aangekleed te zijn motor gestald baan met curbs voorzien en willen wij graag de uitleg (briefing) gedaan hebben! We ronden af tegen 12:00 uur met de laatste groep rijders. Daarna 10 minuten om de hal leeg te maken zodat de karting weer kan opstarten.

Tijdschema Lay-out Aanmelden

BaCo info Protocol Begeleidingsteam