Assen JT Motorsportdag Kids

Aankomende sportdag in Assen

Zondag 22 oktober 2023 is een reguliere RACE-KIDS sportdag (vermoedelijk start van het programma is 11 uur)

Locatie adres / navigatie
TT Junior Track of TT Education Center in Assen ingeven in Google Maps.
Note: Als je TT Circuit Assen ingeeft stuurt Google je naar de Haarweg 9. Dan kom je uit bij het Welcome Center. Net voordat je de TT- Tunnelweg rechtsaf inslaat op ‘De Haar’ -weg, vanaf de A28 komende, staat bij de T-splitsing met de TT-tunnelweg een verkeersbord waarop vermeld wordt TT-junior Track rechtdoor. Doe dat en na circa 400 meter kan je dan rechtsaf door het hek de TT-Junior Track Paddock oprijden, zie je het Eduation center rechts voor je. Goede reis! 

Parcours lay-out en Vlagsignalen
We rijden in twee baanvakken voor de opstappers (soms ook de beginnersgroep). Voor de geoefende rijders de gehele baan met Chicane. Rij richting en de exacte lay-out hoor je zondagochtend in de briefing en ook waar we de baan op en af rijden.

Ouders weetjes

Lay-out opstap

Lay-out Rechtsom

Rechtsom met Chicane

Lay-out Linksom

Linksom met Chicane

Programma trainings(zon)dagen in 2023
Rondom 9:00 uur arriveert het RACE-KIDS begeleidingsteam. Start sportprogramma is vermeld achter de datum hierboven. Uiterlijk 45 minuten voor je rijsessie aanwezig zijn. Afronding sportdag rondom 17 uur.

Parkeren, opstellen en melden
Vanaf de Haarweg ga je door de poort de paddock op. Wij stellen de RACE-KIDS motoren op rondom het Education center. Hou die ruimte dus vrij. Er is heel veel ruimte om de auto te parkeren. Als het drassig is, de aanwijzingen opvolgen van de circuit beheerder. Zonder eigen motor zet je de auto verder van het Education center af zodat deelnemers met eigen motor dichter bij de toegang tot het circuit kunnen parkeren (minder motor bewegingen op het paddock!). Er zijn geen 230volt voorzieningen, daarin zelf voorzien. Het sanitair ondergebracht in het Education center is beschikbaar.

Organisatie
Stichting RACE-KIDS Motosport Rookies en medewerkers van het TT-Circuit Assen faciliteren deze sportdag. Circa 3 dagen voor de sportdag wordt de planning definitief gemaakt en kan het zijn dat aanmelden en deelname niet meer mogelijk is voor die sportdag. We laten je dat weten. Breng zelf een (opklapbare) stoel mee. Besprekingen tussen trainer en rijders zal in het Education Center of daar in de buurt zijn. Kom na elke sessie daar naar toe. Met je groepsleider (trainer/instructeur spreek je af hoe laat na elke sessie). 

Catering
Normaal gesproken is er koffie (1 euro/beker) en thee en frisdrank te krijgen in het Education Center. Neem dus wat contant geld mee de sportdag.
Als de cateraar tijd heeft dan zijn extra’s beschikbaar: een broodje bal gehakt à 3 euro. Voor de zekerheid zelf wat eten en drinken meebrengen. Kraanwater is gratis voor handen.

Aanwezigheid melden (betaling voldoen)
Elke deelnemer meldt zich bij de RACE-KIDS minitruck, die staat opgesteld in de paddock nabij toegang pits straat. Graag uiterlijk 45 minuten voor aanvang van je 1e sessie gemeld hebben. De RACE-KIDS motoren en outfit worden uitgedeeld bij de RACE-KIDS minitruck

Publiek
Aan het begin van de pits straat (net voor het hek dat toegang biedt tot het circuit) kan je rechtsaf naar het Talud (de schuin oplopende grasheuvel). Dat is de ’toeschouwers-tribune’. Voor de veiligheid kunnen bezoekers die geen actieve rol hebben, daar met mooi uitzicht op het circuit, genieten van de deelnemers.

Overnachting*
Als er overnachting mogelijk is de avond voor de sportdag, staat achter de datum bovenaan deze pagina een * (asterisk) vermeld.  Er is geen stroom voorziening voor je tent, camper of bus. Wel zijn de sanitaire voorzieningen beschikbaar.
Wil je in de buurt overnachten, probeer een B&B / Camping / Hotel in de nabije omgeving. Parkeren en overnachten op de straat voor de paddock is niet toegestaan.

Tijdschema en groepenindeling
Toegang paddock (poort open): rond 9:00 uur. RACE-KIDS arriveert rond 9:30 uur. Dan ben je ook al welkom en mag je ons helpen met wat voorbereidende activiteiten. 20 minuten voor aanvang 1e sessie is er een openingsbriefing waarin we toelichten wat van een ieder wordt verwacht in het kader van plezier, veiligheid en sportiviteit.
We ronden af na de laatste rijsessies, ruimen samen alles even op zodat we de poort van het paddockterrein circa een uurtje later kunnen afsluiten. Je wordt geacht dan het terrein ook verlaten te hebben.
Zorg dat de rijder zich uiterlijk 45 minuten voor zijn 1e rij sessie gemeld heeft bij de leider/instructeur van zijn groep.

Gebruikelijke aanduiding voor de rijdersgroepen (afhankelijk van aantal deelnemers worden groepen bij elkaar gevoegd):
P = Pocketbike rijders Sub groep indeling (aanduiding P1-P2-P3).
P1 = Opstapper, P2 = Beginners, P3 = Geoefende rijders

S= Schakelmotor rijders. Sub groep indeling (S1-S2-S3-S4). Motoren toegestaan = Honda NSF-100, Ohvale 110-160 of KTM/Yamaha/Kawasaki/Suzuki 125 motoren, supersport 300 motoren
S1 en S2 = Opstap en Beginnende rijders. S3 en S4 = geoefende rijders

Als in een rijdersgroep de onderlinge vaardigheden van de rijders te veel verschillen, en daarmee de veiligheid in het geding komt, kan er een herindeling van de rijdersgroepen volgen. Dat kan al bij aanvang van de dag, maar ook gedurende de sportdag. Dit alles vanuit het oogpunt van veiligheid, plezierbeleving of soms het creëren van extra rijtijd. Wijzigingen worden besproken in het begeleidingsteam en aan de rijder(s) gecommuniceerd. Een rijder of begeleider kan NOOIT zelf (en zonder overleg met de RACE-KIDS begeleider) van motor of groep veranderen. Als de veiligheid in het gedrang blijft, ook na herindeling, kan een deelnemer alsnog uitgesloten worden van deelname.

Aanmelden is mogelijk voor
1. Opstappers en beginners (ook zonder motor, race of circuit ervaring; als je niet over een eigen motor of race-outfit beschikt vraag je RACE-KIDS of dat geregeld kan worden).
2. Ervaren en kampioenschapsrijders die over een eigen circuitmotor en veilige outfit beschikken.
3. Motorrijders die met hun circuit-waardige motor en leren outfit circuit ervaring willen opdoen (advies, niet zwaarder dan een 75 pk aan vermogen).
Het aantal groepen en de samenstelling daarvan wordt bepaald door de RACE-KIDS organisatie. Suggesties zijn altijd welkom.

Voorwaarde tot deelname
Elke rijder dient eenmalig via de website aangemeld te worden zodat de persoonlijke en begeleiders gegevens bekend zijn. Als er nog ruimte beschikbaar is op de aangevraagde sportdag, wordt dat bevestigd via App-bericht. Een ervaren deelnemer kan in een 2e rijdersgroep deelnemen, mits bevestigd door de organisatie. Deelname in een extra rijdersgroep betekend ook extra deelname kosten (dat stemmen we vooraf met je af en is afhankelijk van de deelname opties).

Nieuwkomer info

Aanmelden sportdag

Met plezier voltooide sportdagen in 2023
Zondag 9 april
Zondag 14 mei (Moederdag)
Zondag 4 juni
Zondag 18 juni (Vaderdag)
Zondag 16 juli
Vrijdag 14 augustus
Zondag 27 augustus
Zondag 24 september

Doelstelling RACE-KIDS sportdag(en)
Alle rijders en hun gezinsleden een veilige en gezellige motorsportdag aanbieden.

Nieuwkomers (Opstappers) krijgen de ruimte om voor het eerst kennis te maken met het zelfstandig leren rijden op een asfaltcircuit.
Alle rijders, van beginner tot kampioenschapsdeelnemer, worden ingedeeld in een ‘gelijkwaardige groep’. Zo kunnen alle deelnemers hun veiligheid en plezier optimaal ervaren. Elke groep heeft begeleiding van een motorsporttrainer of -instructeur.

Begeleidingsteam

Toegestane motoren/modellen voor jeugd
1. Pocketbike (6,5″) (6,5″ is het formaat wielen in inch maat)
2. NSF-100 (12″)
3. Ohvale (10″)
4. 125cc (17″)

LET OP:
Als jouw motor niet in de lijst hierboven is aangeduid, vraag dan of je kunt meedoen door een foto van jouw motor door te sturen naar smartphone gsm # 0647-250.810 (Henk Schotman) met de vraag of je daarmee mag deelnemen. De geluidsproductie van de motor mag max. 92dB zijn (dat betekend een stille inlaat en stille uitlaat (goede vulling met glasvezel wol dempingsmateriaal en de dB-killer gemonteerd).
RACE-KIDS kan een motor voor gebruik op haar sportdag weigeren als er teveel geluid wordt geproduceerd of als er twijfels zijn over de circuitwaardigheid van de motor.