Beginner

Rijders kunnen na een opstapdag doorstromen naar de beginnersgroep. Daarin kan elke rijder op een eigen niveau en in een eigen tempo meer basis vaardigheden ontdekken en zich daarin ontwikkelen. De rijder leert van zijn trainer en instructeur welke vaardigheden in welke volgorde geoefend kunnen worden. Zo ontstaat er een een goede en duurzame progressie en basis.
Afkijken en na-apen van andere rijders in de groep, is van groot belang. Met 4 tot 7 kinderen per instructeur zijn er altijd meerdere rijders die een voorbeeld vormen. Samen in de groep plezier maken en leren. Het is een bewezen lesmethode op basisscholen. Daarom passen wij die wijze ook toe binnen onze motorsport trainingen.

RACE-KIDS beschikt over eigen lesmateriaal en eigen motoren zodat we een leerzaam en veilig oefenparcours uitzetten. Vanuit die sportomgeving creëren we ook een  kindvriendelijke en prettige sfeer.

Het leerplan als basis voor een duurzaam leertraject
In de beginnersgroep wordt het leerplan als universeel lesprogramma geïntroduceerd. Alle kinderen en hun ouders kunnen het gebruiken. Door een personalisatie kun je het perfect als leidraad hanteren gedurende het ontwikkeltraject van het kind. Het leerplan vormt ook één van de pijlers waarop de Dutch Racing Academy haar programma en ondersteuningspakket voor wegrace motorsporters heeft ontwikkeld.

Beginnersgroep infoAanmelden