Assen RACE-KIDS sportdagen

De data in 2021
Zondag 16 mei
Zondag 30 mei
Zondag 18 juli (overnachten van 17 naar 18 juli is mogelijk)
Zaterdag 21 augustus
Zaterdag 11 september (overnachten naar 12 sept is mogelijk. van 10 op 11 ook bij voldoende aanmeldingen)
Zondag 26 september (overnachten van 25 naar 26 sept is mogelijk)
Zondag 14 november

Doelstelling RACE-KIDS sportdag(en)
Alle rijders een veilige en gezellige motorsportdag aanbieden.

Nieuwkomers (Opstappers) krijgen de ruimte om voor het eerst kennis te maken met het zelfstandig leren rijden op een circuitmotor.
Alle rijders, van beginner tot kampioenschapsdeelnemer, worden ingedeeld in een ‘veilige groep’.
Elke groep heeft begeleiding van een trainer/coach/instructeur.

Begeleidingsteam

Dag organisatie
Stichting RACE-KIDS Motosport Rookies

Aanmelden is mogelijk voor
Opstappers en beginners die nog niet over een eigen motor of race-outfit beschikken (RACE-KIDS brengt dat mee op deze dagen).

Ervaren en kampioenschapsrijders die over een eigen circuitmotor en veilige outfit beschikken.
Het aantal groepen en de samenstelling daarvan wordt bepaald door de organisatie.
Inschrijven voor één of meer dagen op Assen kan via de rode knop. Geef aan wie er als rijder(s) en begeleiders mee komen ivm controle aan de poort.

Nieuwkomer Aanmelden

Toegestane modellen
1. Pocketbike (6,5″) (6,5 is het formaat wielen in inch maat)
2. NSF-100 (12″)
3. Ohvale (10″)
4. 125cc (17″)
5. Na overleg en bij voldoende deelname ook mogelijk voor ‘andere motoren’ zoals pré-Moto3 / Supersport 300 / Supermotard
LET OP:
Deelname kan met motoren die zijn goedgekeurd voor gebruik op het circuit. Vraag dat na bij uw leverancier. De geluidsproductie van de motor mag max. 90dB zijn (dat betekend een stille inlaat en stillen uitlaat (goede vulling van dempingsmateriaal en de dB-killer gemonteerd).
RACE-KIDS kan een motor voor gebruik op haar sportdag weigeren als er teveel geluid wordt geproduceerd of als er twijfels zijn over de circuitkwaliteit van de motor.

Voorwaarde tot deelname
Elke rijder is bekend bij de organisatie. Doordat eerder is deelgenomen of deelnemer zich voor de sportdag aangemeld heeft via de RACE-KIDS website. Elke deelnemer heeft een bevestiging ontvangen tot deelname. Zonder bevestiging is deelname niet mogelijk.
Deelnemer kan in een 2e rijdersgroep deelnemen, mits bevestigd door de organisatie. Extra rijdersgroep betekend ook extra deelname kosten (25euro)
Tot uiterlijk 4 dagen voor de sportdag is aanmelding mogelijk.
Aanmelden voor meerdere sportdagen kan uiteraard ook.
Deelname is uitsluitend mogelijk als er geen klachten zijn of er een actie besmettingsgevaar is door het Covid-19 virus. Doe de gezondheidscheck. Bij twijfel bel je met je huisarts/de GGD. Overleg met de RACE-KIDS vooraf is dan vereist. Wij kunnen deelnemers weigeren als er twijfel is.
Corona en sport

Locatie adres / navigatie
TT Education centre in Google Maps of TT-circuit Assen. Op ‘De Haar’ -weg, bij de TT-tunnelweg kruising, 300 meter doorrijden, hek rechts door is de TT-Junior Track Paddock ingang.

Parkeren, opstellen en melden
Door de poort (schuifhek) is parkeren links of rechts op het gras van de paddock mogelijk. Als er een parkeerbeleid is, dan die volgen. De poort wordt bemand, dus niet aangemelde personen worden geweigerd. Auto, caravan, tent etc. kunnen op voldoende afstand van anderen worden opgesteld op het grasdeel van de paddock. Ga er van uit dat er geen 230volt voorzieningen beschikbaar zijn.
Elke deelnemer meldt zich bij de RACE-KIDS minitruck. Die staat opgesteld in de pitsstraat zelf. Melden doe je uiterlijk 45 minuten voor aanvang van je 1e sessie rijden. Links langs het ‘TT-Education center’, door het hek rechts geeft toegang tot de pitsstraat. De RACE-KIDS motoren en outfit worden uitgedeeld bij de RACE-KIDS minitruck, in de pitsstraat.
Rechts achter het hek, op het Talud (de schuin oplopende grasheuvel) is het ‘toeschouwers’ deel. Alle niet begeleiders kunnen daar met mooi uitzicht op het circuit, genieten van de deelnemers op het circuit.

 

Overnachting
Als er overnachting mogelijk is, staat dat achter de datum bovenaan deze pagina vermeld. De kosten voor de nachtbewaking worden doorbelast aan de personen die overnachten op de JuniorTrack Paddock.
Wil je in de buurt overnachten, probeer een B&B / Camping / Hotel in de nabije omgeving. Parkeren en overnachten op de straat voor de paddock is niet toegestaan.

Corona maatregel / Toegang
Met de versoepelingen op de Corona maatregelen per 5 juni, kan elke rijder 2 begeleiders (of gezinsleden) meebrengen. In de Pitsstraat zelf is er ruimte voor één begeleider, hij of zij die meehelpt en een hesje draagt. Overige begeleiders of familieleden, blijven op de paddock of nemen plaats, achter het hekwerk, op het Talud, als toeschouwer! Omdat we een lijst met aanwezige volwassenen op de paddock moeten aanleveren bij het TT-circuit, moeten we van alle volwassenen dus ook hun namen doorkrijgen. Doe dat bij het aanmelden aub, zodat we ze kunnen verwerken in de lijst en ze niet bij de poort geweigerd worden.
Breng mondkapjes mee.  In de paddock en pitsstraat is er toezicht op de te handhaven Corona voorschriften, o.a. de onderling te respecteren afstand van 1,5 meter.

Protocol

Tijdschema en groepenindeling
Toegang paddock (poort open): rond 9 uur. Poort sluit 18:00 uur.
Zorg dat de rijder zich uiterlijk 45 minuten voor zijn 1e sessie gemeld heeft bij de organisatie (groepsleider).
Indien beschikbaar in detail, is het tijdschema te bekijken / printen via de rode knop TIJDSCHEMA hieronder (deze is altijd indicatief).

Tijdschema

1e sessie rijden:
Zondag 16 mei vanaf 11 uur tot circa 17 uur
Zondag 30 mei vanaf 11 uur tot circa 17 uur
Zondag 18 juli vanaf 11 uur tot circa 17 uur
Zaterdag 21 augustus vanaf 10 uur tot circa 17 uur
Zaterdag 11 september vanaf 10 uur tot circa 17 uur
Zondag 26 september vanaf 11 uur tot circa 17 uur
Zondag 14 november vanaf 10 uur tot circa 17 uur

Gebruikelijke aanduiding voor de rijdersgroepen (afhankelijk van aantal deelnemers worden groepen bij elkaar gevoegd):
P = Pocketbike rijders Sub groep indeling (aanduiding P1-P2-P3).
P1 = Opstapper met vroege Beginner / P2= Geoefende Beginners met startende NK rijders / P3= NK rijders en senior geoefende rijders

S= Schakelmotor rijders. Sub groep indeling (S1-S2-S3-S4). Motoren toegestaan = Honda NSF-100, Ohvale 110 of KTM/Yamaha/Kawasaki/Suzuki 125 motoren
S1 en S2 = Opstap / Beginners groep / S3 = Geoefende rijders / S4 = Senioren & Powerbikes zoals Supermotard, pre’-moto3 en Supersport 300

Als in een rijdersgroep de onderlinge vaardigheden van de rijders te veel verschillen, en daarmee de veiligheid in het geding komt, kan er een herindeling van de rijdersgroepen volgen. Dat kan al bij aanvang van de dag, maar ook gedurende de sportdag. Dit alles vanuit het oogpunt van veiligheid, plezierbeleving of soms het creëren van extra rijtijd. Wijzigingen worden besproken in het begeleidingsteam en aan de rijder(s) gecommuniceerd. Een rijder of begeleider kan NOOIT zelf en zonder overleg met de RACE-KIDS begeleider van motor of groep veranderen. Als de veiligheid niet te waarborgen is, kan een deelnemer alsnog uitgesloten worden.

Parcours lay-out
Indien (al) beschikbaar is het parcours voor deze sportdag (circuit lay-out) te bekijken via de rode knop hieronder. Lees het A4-tje BaCo en pas de spelregels en de gebruikte vlaggen toe voor veilig sporten en begeleiden. 

Lay-out 2 baanvakken Lay-out lange baan BaCo info Aanmelden Corona en sport