Assen-JT 5i dagen

De data in 2021
Zaterdag 15 mei
Zaterdag 12 juni
Zondag 12 september
Woensdag 20 oktober
Zondag 24 oktober
Woensdag 27 oktober
Aanmelden voor één of meer data via de AANMELDEN knop

Doelstelling 5i sportdag(en)
Door KNMV gefaciliteerde extra leerdagen voor pocketbike rijders. De pocketbike rijder dient in het bezit te zijn van een KNMV startlicentie Junior Racing. De extra leerdagen hebben als doel dat rijders met elkaar leren trainen. Het begeleidingsteam valt onder leiding van RACE-KIDS. Die zal de ‘begeleidde groep’ ook aansturen, informeren en indelen. Voor de begeleiding wordt een extra vergoeding gevraagd van 40 euro. KNMV biedt ruimte aan een groep ‘Vrij Trainers, die in het bezit zij nvan een Junior Track pas. En er is ruimte voor de groep “5i begeleiding’. Er zijn 5 tijdsloten voor beide groepen beschikbaar. De Junior Track wordt in 2 baanvakken opgedeeld om de beide groepen tegelijk rijtijd te geven. Dagprogramma is in handen van de KNMV. Die verzorgd ook het tijdschema. Aanmelding sluit 3 dagen voor aanvang.

Dag organisatie
Motorsportbond KNMV met medewerking van pocketbike importeurs en Stichting RACE-KIDS Motosport Rookies. RACE-KIDS is op deze dagen aanwezig met Pocketbike motoren, outfit en haar ervaren begeleidersteam. 

Begeleidingsteam

Aanmelden is mogelijk voor
Pocketbikers die al bekend zijn bij RACE-KIDS én een KNMV Startlicentie bezitten. Ook willen betalen voor de extra rijdersbegeleiding. Rijders voor de VT groep via de KNMV aanmeldprocedure. Rijders in de 5i-groep melden aan bij RACE-KIDS, via de aanmeldpagina of via Whatsapp. 
Tot uiterlijk 3 dagen voor de sportdag is aanmelding mogelijk.

Aanmelden

Toegestane motoren
RACE-KIDS motoren en Pocketbike motoren die voor circuit gebruik goedgekeurd zijn (6,5″) (6,5 is het formaat wielen in inch maat).

Voorwaarden tot deelname:

  1. Rijder beschikt over een KNMV Startlicentie Junior Racing 2021
  2. Rijder is uiterlijk 3 dagen voor sportdag aangemeld bij KNMV (VT-groep) of via RACE-KIDS (5i-groep)
  3. Rijders in de 5i-groep  hebben een bevestiging ontvangen vanuit RACE-KIDS (of mogelijk een afwijzing om gemotiveerde redenen).

Sport locatie
TT Junior Track Assen.
Navi: TT Education centre in Google Maps of TT-circuit Assen. Op ‘De Haar’ -weg, bij de TT-tunnelweg kruising, 300 meter doorrijden, hek rechts door is de TT-Junior Track Paddock ingang.

Parkeren en paddock/pitsstraat
Door het hek kan je links of rechts op het gras van de paddock parkeren, tenzij er een parkeerbeleid is, dan die volgen.
Links om het Education center heen, door het hek rechts, is toegang tot de pitsstraat of achter het hek op het talud, het toeschouwersdeel.
De RACE-KIDS motoren en outfit worden uitgedeeld op de paddock bij de RACE-KIDS bus. Op deze dagen staat de bus niet in de pitsstraat opgesteld!
Melden dat je aanwezig bent op de dag, doe je uiterlijk 45 minuten voor aanvang van je groep, bij de RACE-KIDS organisatie (bij de bus).
LET OP:  Motoren niet starten in de paddock. Pas na doorgang toegangshek pitsstraat mag de motor worden gestart.

Overnachting
Bovenaan deze pagina, achter de datum, staat vermeld of overnachten op de paddock mogelijk is.
Wil je in de buurt overnachten, probeer een B&B / Camping / Hotel in de nabije omgeving. Op de straat voor het paddock hek mag je niet parkeren/overnachten.

Corona maatregel / Toegang
Vanwege Corona beperkingen (per april 2021)  krijgen 1 rijder met 1 begeleider toegang. Bij uitzondering is toestemming voor een 2e persoon aan te vragen. De poort wordt bemand.
In de paddock en de pitsstraat is er toezicht op de te handhaven Corona voorschriften, o.a. de onderling te respecteren afstand van 1,5 meter. Breng een mondkapje mee en draag die in alle binnenruimtes.

Protocol

Tijdschema en groepenindeling (KNMV voorziet in het tijdschema)
Toegang paddock (poort open): rond 9 uur.
Zorg dat de rijder zich uiterlijk 45 minuten voor zijn 1e sessie gemeld heeft bij de organisatie (groepsleider)

Tijdschema

1e sessie rijden Pocketbike groepen op 2 baanvakken: wordt nog bekend gemaakt.
5 sessies rijden totaal op deze dag. Na elke 5i begeleide groepssessie is er een rijdersbriefing. De locatie wordt bekend gemaakt op de ochtend. Zorg dat je bij de briefing aanwezig bent om het maximale te halen uit het begeleidingsteam.

Als in een rijdersgroep de onderlinge vaardigheden te veel verschillen, zullen we bespreken hoe we veiligheid en plezierbeleving weer in balans kunnen brengen. Dat kan betekenen dat een rijder in een andere groep wordt ondergebracht, of als dat niet kan, wordt uitgesloten van deelname in de groep(en). Een rijder kan tijdens deelname in een rijsessie uit de groep worden gehaald om veiligheidsredenen. Wijzigingen worden altijd besproken met de rijder(s) en de betrokken begeleider uit het RACE-KIDS begeleidingsteam.
NOOIT zelf en zonder overleg als rijder van groep veranderen. De baan-lay-out kan op de dag worden aangepast. LET daarop.

Indien beschikbaar in detail, is het tijdschema te bekijken / printen via de rode knop TIJDSCHEMA hierboven (tijdschema is indicatief).

Parcours lay-out
Indien beschikbaar is het parcours voor deze sportdag (circuit lay-out) te bekijken via de rode knop hieronder. Lees het A4-tje BaCo en pas de spelregels en de gebruikte vlaggen toe voor veilig sporten en begeleiden. 

Lay-out 2 baanvakken

BaCo info

Aanmelden