Deelnemen als lid – meer informatie

Het leerplan als basis voor een duurzaam leertraject
In de beginnersgroep wordt het leerplan als universeel lesprogramma geïntroduceerd. Per leeraspect vinken zowel de ouder, de trainer als ook de instructeur het aspect af wat het kind al beheerst. In overleg wordt het volgende aandachtspunt bepaald.

Basis vaardigheden

Het grote voordeel van het leerplan is dat elke rijder onafhankelijk van zijn motor, trainer en instructeur goed te beoordelen is. Dat lukt nu objectief en betrouwbaar.
De resultaten vormen daarmee een goede leidraad voor vervolgtrajecten.

Elke deelnemer kan hiermee een sportief en betrouwbaar advies krijgen en een inschatting maken of doorgroei naar een andere categorie motor (sneller of met versnellingen) al zinvol is. Het leerplan biedt vooral aan de ouder een inzage in waar het kind ‘staat’ in het opleidingstraject. Dat bevorderd het plezier, vertrouwen en waardering aan het adres van het kind. Juist dat laatste is een rol waarin de ouder zich kan ontwikkelen. We helpen er graag bij.

De frequentie van trainen is bij voorkeur eens per twee/drie weken. Afhankelijk van leeftijd zijn er circa 25 lesdagen nodig om de eerste 10 leeraspecten in fase 1 en 2 in basis te ontwikkelen. Met meer lessen krijgen de laatste thema’s en de fase 3 aspecten uit het leerplan extra aandacht en stimuleren we het aanleren en oefenen van belangrijke competitie racevaardigheden.

Motoren en deelname voorwaarden

Zeker ook in deze fase stimuleren we nog steeds het gebruik van ‘tamme motoren’. Motoren zoals wij die beschikbaar stellen. Pas als de eerste 10 leer thema’s doorlopen zijn en het kind een voldoende scoort bij een inspectietoets zullen we meer motorvermogen toestaan en dan vaak ook het gebruik van een eigen motor. Dat heeft als reden dat we in de basisopleiding vooral willen focussen op wat het kind moet aanleren en niet wat het moet doen om met het vermogen van de motor te leren omgaan. We schrijven dus de karakteristiek van de trainingsmotoren voor.  Mocht je dus een eigen motor wensen, vraag dan schriftelijk toestemming en laat je vooraf adviseren door de RACE-KIDS leiding.

RACE-KIDS Motoren

We bieden als RACE-KIDS organisatie motoren aan voor gebruik tijdens onze evenementen, soms ook voor ‘vrij trainen’. Wij adviseren en verkopen Pasini rijwielgedeelten waarin een 2Takt, 4Takt of elektrisch aangedreven motor bevestigd kan worden. Dat motorgedeelte huur je dan. Zo blijven wij de betrouwbaarheid en inzetbaarheid voor jouw kind bewaken en zal het maximaal progressie kunnen boeken. We kunnen ook het gehele onderhoud van de motor en rijwielgedeelte voor onze rekening nemen. Dat is een kwestie van afspraken maken. We kunnen zelfs mobiliteit garanderen zodat je kind nooit een sessie hoeft te missen omdat ‘zijn motor het niet doet’. Als bijkomend en vooral mentaal voordeel, alle rijders strijden op gelijkwaardig materiaal. De rijder maakt dus het verschil, niet zijn motor.

Zo waarborgen we de kwaliteit en continuïteit en stemmen we motorprestaties af op de rijderscapaciteiten. Zo houden we controle op de gelijkwaardigheid van de motoren en de trainbaarheid van de rijdersgroepen.

Het RACE-KIDS leerplan

Onderverdeeld in 6 hoofdgroepen, 23 thema’s en 3 progressie fasen:

  1. Gas geven
   – Leren doceren van het gas
   – Volgas durven rijden
   – Timing van gas geven
  2. Remmen
   – Leren doceren van de rem
   – Verschil ervaren tussen het gebruiken van voor- en achterrem
   – Hard durven remmen
   – Timing van remmen
  3. Zithouding
   – Leren ontspannen
   – Meebuigen van bovenlichaam in de bocht
   – Houding van de voeten en benen in de bocht
   – Verschillende zithoudingen proberen
  4. Bocht inkijken
   – Kijken naar bocht ingang, apex en bocht uitgang
   – Aanremmen, rollen en accelereren
   – Kijk in de camera!
  5. Knee sliding
   – Hellingshoeken uitproberen
   – Leren ‘vallen’ onder hellingshoek
   – Knee sliding versus tipping
   – Elbow down
  6. Lijnen rijden
   – Soorten bochten leren herkennen
   – Herkenningspunten langs de baan ontdekken
   – Aanvallende, verdedigende en ideale lijnen leren rijden
   – Leren variëren in diverse rijlijnen
   – Met 2 coureurs samen door de bocht leren rijden

De voortgang (progressie) wordt bepaald door focus, interesse, aanleg, maar vooral de inzet van de rijder. Onafhankelijke inspecteurs kunnen rijders op hun vaardigheden beoordelen met behulp van een formulier dat nadien ook aan de rijder wordt verstrekt. Als de ‘score’ vragen oproept of het niet overeenkomt met jullie verwachting, meld je dan bij de trainer. Als ervaringsdeskundigen geven zij graag meer inzage en advies hoe de resultaten te interpreteren zijn en progressie is te stimuleren.

de volgende stap

naar agenda