Beginnersgroep info

Het leerplan als basis voor een duurzaam leertraject
In de beginnersgroep wordt het leerplan als universeel lesprogramma geïntroduceerd. Per leeraspect vinken zowel de ouder, de trainer als ook de instructeur het aspect af wat het kind al beheerst. In overleg wordt het volgende focuspunt bepaald. Basis vaardigheden
Op vooraf bepaalde dagen wordt er inspectie gedaan en de progressie per rijder geregistreerd in de tijd afgezet. Rijders met talent zullen zo opvallen. Daarmee kan dan een verdiepingstraject worden doorlopen.

Het mooie van het leerplan is dat elke rijder  onafhankelijk van zijn motor, trainer en instructeur goed te beoordelen is. Dat is objectief en betrouwbaar. De resultaten vormen daarmee een goede leidraad voor vervolgtrajecten. De rijder kan zo ook een sportief en vooral veilig advies krijgen omtrent doorgroei naar een andere categorie motor (sneller of met versnellingen). Het leerplan biedt ook de ouder een inzage in waar het kind ‘staat’ in het opleidingstraject.

De frequentie van trainen is bij voorkeur eens per twee/drie weken. Afhankelijk van leeftijd zijn er circa 25 lesdagen nodig om de eerste 10 leeraspecten in fase 1 en 2 in basis te ontwikkelen. Met meer lessen en de laatste aspecten uit het leerplan verfijnen en verdiepen we de vaardigheden en combineren we deze met het aanleren van racevaardigheden.

Eigen motor.
Nog niet nodig. Pas als de eerste 10 aspecten (tot en met leeraspect 2.4) doorlopen zijn en het kind een voldoende scoort bij een inspectietoets, is een eigen motor prima. Eerder op een eigen motor trainen kan het leertraject aanzienlijk vertragen, vooral in vervolg trajecten. Trainen op een eigen motor betekend dat de afstelling van de motor en de kwaliteit overkomt met de richtlijnen en motoren van RACE-KIDS. Zo houden we controle op de gelijkwaardigheid van de motoren die in een trainingsgroep worden gebruikt.
Stimuleer je kind, als het nog wat schroom heeft, om toch met andere kinderen en zeker met de begeleiders over het leerplan te spreken. Daarvoor is na elke sessie op het circuit ook tijd en gelegenheid. Zorg dat je kind in de ‘rust momenten’ tussen de sessies in, bij de begeleider blijft.

Basisvaardigheden aanleren op 23 aspecten in 3 fasen en 6 hoofdgroepen onderverdeeld:

  1. Gas geven
   – Leren doceren van het gas
   – Volgas durven rijden
   – Timing van gas geven
  2. Remmen
   – Leren doceren van de rem
   – Verschil ervaren tussen het gebruiken van voor- en achterrem
   – Hard durven remmen
   – Timing van remmen
  3. Zithouding
   – Leren ontspannen
   – Meebuigen van bovenlichaam in de bocht
   – Houding van de voeten en benen in de bocht
   – Verschillende zithoudingen proberen
  4. Bocht inkijken
   – Kijken naar bocht ingang, apex en bocht uitgang
   – Aanremmen, rollen en accelereren
   – Kijk in de camera!
  5. Knee sliding
   – Hellingshoeken uitproberen
   – Leren ‘vallen’ onder hellingshoek
   – Knee sliding versus tipping
   – Elbow down
  6. Lijnen rijden
   – Soorten bochten leren herkennen
   – Herkenningspunten langs de baan ontdekken
   – Aanvallende, verdedigende en ideale lijnen leren rijden
   – Leren variëren in diverse rijlijnen
   – Met 2 coureurs samen door de bocht leren rijden

Kalender

Bij RACE-KIDS kunt u ook terecht voor de aanschaf van een veilige motorrace outfit. Nieuw & gebruikt!

Contact

Stichting RACE-KIDS
Van Eesterenplein 279
3315 KX Dordrecht

Henk Schotman
+31 (0) 647 250 810
info@race-kids.nl